Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pomalidomid

Klassificering: 3

Preparat: Imnovid, Pomalyst

ATC kod: L04AX, L04AX06

Substanser: pomalidomid

Bedömning

Pomalidomid är strukturellt lik talidomid och är strikt kontraindicerat under graviditet. Om exponering ändå skett i tidig graviditet (det vill säga före 50 dagar efter sista menstruationen) skall patienten snarast remitteras till specialist med särskild erfarenhet av liknande problem för ställningstagande till graviditetens fortsatta handläggning. Vid behandling av kvinnor i fertil ålder skall ett speciellt preventivprogram användas.

Bakgrund

Pomalidomid är en immunmodulerande och angiogeneshämmande substans för behandling av multipelt myelom. Det är en släktsubstans till talidomid och är därför en potentiell teratogen. Detta har bekräftats i djurstudier men inga data finns från exponerade gravida kvinnor. Godkännandet av pomalidomid är förenat med särskilda villkor vars centrala komponent är genomförandet av ett graviditetspreventionsprogram, för en säker och effektiv användning av läkemedlet. Se vidare texten om talidomid.

Uppdaterat: 2016-06-03

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. Pomalidomide Celgene. CHMP Assessment report; 2013-05-30 http://goo.gl/q9qLY2

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter