Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Posakonazol

Klassificering: 2

Preparat: Noxafil, Noxafil®

ATC kod: J02AC04

Substanser: posakonazol

Bedömning

Posakonazol bör inte användas under graviditet annat än på stark indikation. Djurstudier har visat reproduktionstoxiska effekter, men relevansen för människa är okänd. Om exponering skett i tidig graviditet finns det av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Posakonazol är ett antimykotikum för systemiskt bruk. Djurstudier har visat reproduktionstoxiska effekter, men relevansen för människa är okänd.

Inga kunskaper om användning under graviditet finns. En diskussion har förts över tänkbara fosterskadande effekter av det besläktade preparatet itrakonazol, men nya rapporter har inte funnit belägg för någon ökad risk. Posakonazol bör tillsvidare undvikas under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för posakonazol.

Uppdaterat: 2013-08-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter