Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pramipexol

Klassificering: 2

Preparat: Derinik, Mirapexin, MIRAPEXIN®, Oprymea, Oprymea®, Pramipexol Aurobindo, Pramipexol Sandoz, Pramipexol STADA, Pramipexol Teva Pharma, Pramipexole Accord, Pramipexole Bluefish, Pramipexole Orion, Pramipexole Sandoz, Pramipexole Teva, SIFROL, Sifrol®, SIFROL®

ATC kod: N04BC05

Substanser: pramipexol, pramipexoldihydrokloridmonohydrat

Bedömning

Det saknas underlag för bedömning av risker för fosterskada hos människa efter exponering för pramipexol under graviditet, och användning under graviditet skall därför ske med försiktighet. Om exponering skett finns det knappast skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Erfarenheter av användning av pramipexol under graviditet saknas till stor del. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 31 fall med exponering för pramipexol. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos, men fem barn (2 förväntade) var födda för tidigt.

Uppdaterat: 2013-08-16

Uppgifterna ur födelseregistret är från: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Stockholms läns landsting.