Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pramipexol

Klassificering: 2

Preparat: Derinik, Mirapexin, MIRAPEXIN®, Oprymea, Oprymea®, Pramipexol Aurobindo, Pramipexol Sandoz, Pramipexol STADA, Pramipexol Teva Pharma, Pramipexole Accord, Pramipexole Bluefish, Pramipexole Orion, Pramipexole Sandoz, Pramipexole Teva, SIFROL, Sifrol®, SIFROL®

ATC kod: N04BC05

Substanser: pramipexol, pramipexoldihydrokloridmonohydrat

Bedömning

Det finns begränsad erfarenhet av användning av pramipexol under graviditet. Behandling skall därför ske med viss återhållsamhet. En eventuell riskökning är dock inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om exponering skett i tidig graviditet.

Bakgrund

Erfarenheter av användning av pramipexol under graviditet är sparsamma och består av enstaka fallserier och fallrapporter [1-3]. Tillgängliga data tyder dock inte på ökad risk för fosterskador och detta har inte heller setts i djurförsök. Teoretiskt skulle pramipexol kunna ge upphov till utsättningssymptom hos den nyfödde, men detta finns inte dokumenterat i litteraturen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 65 mödrar som använt pramipexol under tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos, men fyra barn (1 förväntat) hade låg Apgarpoäng efter förlossningen. Det går i skrivande stund inte att uttala sig om detta beror på medicinering, det underliggande sjukdomstillståndet, eller slumpen.

Uppdaterat: 2019-08-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2018-04-01

Referenser

  1. Dostal M, Weber-Schoendorfer C, Sobesky J, Schaefer C. Pregnancy outcome following use of levodopa, pramipexole, ropinirole, and rotigotine for restless legs syndrome during pregnancy: a case series. Eur J Neurol. 2013;20(9):1241-6. PubMed
  2. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
  3. Pramipexole . TERIS Micromedex [www]. [cited 2019-08-04]. http://www.micromedex.com

Författare: Karin Källén, Katarina Wide, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.