Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prasugrel

Klassificering: 2

Preparat: Efient, Prasugrel Krka

ATC kod: B01AC22

Substanser: prasugrel, prasugrelhydroklorid

Bedömning

Prasugrel bör kunna användas under graviditet på strikt indikation. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Prasugrel hämmar trombocytaktivering och aggregation genom att binda till trombocyternas adhesionsreceptorer. Indikationen är behandling vid hjärtinfarkt. Vid behandling med prasugrel under sen graviditet finns det, liksom för andra trombocytaggregationshämmare, möjligtvis ökad risk för blödning hos fostret.

Den kliniska erfarenheten av användning under graviditet är ringa [1]. Djurförsök visar inga skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-07-24

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Tello-Montoliu A, Seecheran NA, Angiolillo DJ. Successful pregnancy and delivery on prasugrel treatment: considerations for the use of dual antiplatelet therapy during pregnancy in clinical practice. J Thromb Thrombolysis. 2013;36(3):348-51. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter