Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prazikvantel

Klassificering: 2

Preparat: Biltricide, Cesol, Cysticide

ATC kod: P02BA01

Substanser: prazikvantel

Bedömning

Det finns relativt stor erfarenhet av behandling med prazikvantel under de sista två tredjedelarna av graviditeten och någon negativ påverkan på fosterutvecklingen har inte påvisats. Erfarenheten är däremot mer begränsad i tidig graviditet. En eventuell riskökning är dock inte så stor i det enskilda fallet, att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt prazikvantel under tidig graviditet.

Bakgrund

Prazikvantel används vid behandling av infektioner med schistosoma. Erfarenhet under graviditet kommer främst ifrån massbehandlingar i olika delar av världen. Erfarenheten under andra och tredje trimesten är relativt stor, och någon förhöjd frekvens fosterskador eller annan negativ fosterpåverkan har inte observerats. Detsamma gäller de exponeringar som skett i första trimestern, men erfarenheten är begränsad och viss osäkerhet kvarstår [1]. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2019-04-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Friedman JF, Olveda RM, Mirochnick MH, Bustinduy AL, Elliott AM. Praziquantel for the treatment of schistosomiasis during human pregnancy. Bull World Health Organ. 2018;96(1):59-65. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter