Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prazosin

Klassificering: 2

Preparat: Apo-Prazo, Hypovase, Minipres, MINIPRESS, MINIPRESS Laboratoire Cutis, Minipress Pfizer Labs, Prazosin Atid, Prazosin-Ratiopharm, Teva-Prazosin

ATC kod: C02CA01

Substanser: prazosin, prazosinhydroklorid

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av användning av prazosin under graviditet. Därmed bör användning ske med återhållsamhet och substansen användas enbart på strikt indikation. En eventuell riskökning är dock inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro, om kvinnan har använt läkmedlet i tidig graviditet.

Bakgrund

Inga epidemiologiska data över användning av alfa-1-receptorblockeraren prazosin under graviditet har återfunnits i litteraturen. Bland ett fåtal andra kliniska rapporter om behandling av gravida, har inga negativa effekter på fostret visats [1-4]. Djurstudier tyder inte heller på att prazosin skulle påverka fosterutvecklingen negativt [5].

Uppdaterat: 2016-08-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Hall DR, Odendaal HJ, Steyn DW, Smith M. Nifedipine or prazosin as a second agent to control early severe hypertension in pregnancy: a randomised controlled trial. BJOG. 2000;107:759-65. PubMed
  2. Bourget P, Fernandez H, Edouard D, Lesne-Hulin A, Ribou F, Baton-Saint-Mleux C et al. Disposition of a new rate-controlled formulation of prazosin in the treatment of hypertension during pregnancy: transplacental passage of prazosin. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 1995 ;20:233-41. PubMed
  3. Rubin PC, Butters L, Low RA, Reid JL. Clinical pharmacological studies with prazosin during pregnancy complicated by hypertension. Br J Clin Pharmacol. 1983;16:543-7. PubMed
  4. Dommisse J, Davey DA, Roos PJ. Prazosin and oxprenolol therapy in pregnancy hypertension. S Afr Med J. 1983;64:231-3. PubMed
  5. Teris via Micromedex. www.micromedexsolutions.com. Hämtat 2016-08-02. Micromedex

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.