Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prednisolon – ögonpreparat

Klassificering: 1

Preparat: Pred Forte, Predni-Pos, Prednisolon, Prednisolon APL, Ultracortenol®

ATC kod: S01BA04

Substanser: prednisolon, prednisolonacetat, prednisolonkaproat, prednisolonnatriumfosfat, prednisolonnatriumsuccinat, prednisolonpivalat

Bedömning

Prednisolon använt under graviditet i form av ögonsalva eller ögondroppar innebär ingen ökad risk för fosterskada.

Bakgrund

Användning av prednisolon ögonsalva eller ögondroppar ger inte så stor systemisk exponering att någon ökad risk för fosterskada föreligger. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 52 barn vars mödrar uppgivit användning av sådana preparat i tidig graviditet. Ett barn hade en missbildningsdiagnos mot ett förväntat – barnet hade en ventrikelseptumdefekt. För information om andra läkemedelsformer av prednisolon under graviditet, se dokumentet Prednisolon.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. van Runnard Heimel PJ, Franx A, Schobben AF, Huisjes AJ, Derks JB, Bruinse HW. Corticosteroids, pregnancy, and HELLP syndrome: a review. Obstet Gynecol Surv 2005;60:57-70. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.