Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prilokain

Klassificering: 1

Preparat: Citanest®, Citanest® Dental Octapressin, Denela, Emla, EMLA®, Lidokain/Prilokain Alternova, Oraqix, Prilotekal, Takipril®, Tapin, Xylonest

ATC kod: N01BB04, N01BB20, N01BB54

Substanser: prilokain, prilokainhydroklorid

Bedömning

Prilokain kan utan risk för fosterskador användas under graviditet.

Bakgrund

Prilokain kan utan ökad risk för missbildningar användas under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 13 barn vars mödrar angivit exponering för prilokain i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.