Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Probenecid

Klassificering: 2

Preparat: Probecid®

ATC kod: M04AB01

Substanser: probenecid

Bedömning

Erfarenheterna av probenecid under graviditet är begränsade och substansen ska endast användas under graviditet på strikt indikation. Om exponering skett finns av detta skäl ingen orsak att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

De begränsade data som finns över användning av probenecid under graviditet talar inte för någon teratogen effekt. I tre äldre arbeten har probenecid använts på relativt små kliniska material utan negativa effekter. I en sammanställning av 339 nyfödda som exponerats under första trimestern fann man inte heller någon ökad frekvens eller avvikande mönster av missbildningar. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Briggs G, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 8th ed; 2008. Hämtat från http://solution.lww.com/briggsdrugsinpregnancy, 2011-03-10.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter