Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prokainbensylpenicillin

Klassificering: 1

Preparat: Bicillin C-R 900/300

ATC kod: J01CR50

Substanser: bensylpenicillinprokainmonohydrat

Bedömning

Prokainbensylpenicillin kan utan risk för fosterskador användas under graviditet.

Bakgrund

Prokainbensylpenicillin används endast för intramuskulärt bruk där det fungerar som depåpreparat genom att bensylpenicillin långsamt frisätts genom hydrolys. Huvudindikationen är syfilis. Doseringen måste anpassas till den snabbare elimination av penicillin som föreligger under graviditet.

Prokain givet som lokalanestetikum under första trimestern har inte givit upphov till ökad missbildningsfrekvens. I det svenska Medicinska födelseregistret saknas uppgifter om huruvida det finns några kvinnor som använt prokainbensylpenicillin i tidig graviditet.

Uppdaterat: 2013-10-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
  2. Mellin GW Drugs in the first trimester of pregnancy and the fetal life of Homo sapiens. Am J Obstet Gynecol 1964;90:suppl:1169-80. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter