Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prokarbasin

Klassificering: 3

Preparat: Natulan, Procarbazine

ATC kod: L01XB01

Substanser: prokarbazin, prokarbazinhydroklorid

Bedömning

Behandling under första trimestern med prokarbasin vid maligniteter innebär sannolikt en ökad risk för missbildning och bör om möjligt undvikas. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Prokarbasin används vid vissa former av maligniteter. Dess verkningsmekanism liknar den hos alkylerare och en betydande fosterskadande verkan är trolig, även om inga direkta data om användning under graviditet finns. Prokarbasin har också visats ha mutagena effekter. Detta skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Om sådan exponering har skett, kan vidare fosterdiagnostik övervägas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-01-14

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter