Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prometazin

Klassificering: 2

Preparat: Lergigan®, Lergigan® comp., Lergigan® forte, Lergigan® mite, Phenergan, Phénergan, Phenergan 2,5 %, Phenergan Sanofi, Prometazin Actavis

ATC kod: R06AD02, R06AD52

Substanser: prometazin, prometazinhydroklorid

Bedömning

Prometazin kan utan risk användas i tidig graviditet, till exempel i samband med graviditetsillamående. Vid användning under senare delen av graviditeten ska behandlingen pågå under så kort tid som möjligt och i lägsta effektiva dosering.

Bakgrund

Prometazin samt kombinationen med koffein och efedrin används bland annat vid graviditetsillamående. Tidigare studier har inte funnit någon ökad risk för fosterskador.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 24 654 barn vars mödrar uppgivit användning av prometazin i tidig graviditet. Av barnen hade 491 barn någon missbildningsdiagnos (2,0%) mot 515 förväntade. Frekvensen missbildningar är således mycket nära det förväntade och det förelåg inte heller någon överrepresentation av någon speciell missbildning.

Bland barnen var 52 procent flickor – en könsfördelning som man finner vid uttalade besvär av graviditetsillamående. 1193 barn (4,8%) var födda i flerbörd – graviditetsillamående är också starkare vid flerbörd än enkelbörd. Generellt ses vid graviditetsillamående en något lägre frekvens missbildningar än normalt.

Uppdaterat: 2019-12-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Asker C, Norstedt Wikner B, Källén B. Use of antiemetic drugs during pregnancy in Sweden. Eur J Clin Pharmacol 2005;61:899-906. PubMed
  2. Mazzotta P, Magee LA. A risk-benefit assessment of pharmacological and nonpharmacological treatments for nausea and vomiting of pregnancy. Drugs 2000;59:781-800. PubMed
  3. Källen B. Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Maternal-Fetal Neonatal Med 2002;11:146-52. PubMed
  4. Kullander S, Källén B. A prospective study of drugs and pregnancy. II. Anti-emetic drugs. Acta Obstet Gynecol Scand 1976;55:105-11. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.