Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Propafenon

Klassificering: 2

Preparat: Rytmonorm

ATC kod: C01BC03

Substanser: propafenon, propafenonhydroklorid

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av propanenon under graviditet, men tillsvidare bör propanenon undvikas och endast användas på strikt indikation under graviditet. Om exponering skett under första trimestern finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Propafenon har en antiarytmisk effekt och exponering under graviditet kan bli aktuell. Inga epidemiologiska studier över propafenon under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering – barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter