Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Propanol, kombinationer

Klassificering: 1

Preparat: Sterillium

ATC kod: D08AX53

Substanser: propanol

Bedömning

Lokal desinfektion med propanol, kombinationer kan utan risk ske under graviditeten.

Bakgrund

Propanol, kombinationer (Sterillium) används till handdesinfektion och desinfektion av huden före injektion. Endast försumbara mängder av innehållet tränger igenom huden och preparatet kan därmed användas till gravida.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn, vars mor uppgivit behandling med propanol, kombinationer.

Uppdaterat: 2013-03-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter