Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Propiomazin

Klassificering: 2

Preparat: Propavan

ATC kod: N05CM06

Substanser: propiomazin, propiomazinmaleat

Bedömning

Någon risk för fosterskador tycks inte finnas vid behandling med propiomazin under tidig graviditet. Om behandling behövs under graviditeten senare del är det fördelaktigt om dosen kan hållas så låg som möjligt men att kvinnan får önskvärd effekt av behandlingen

Bakgrund

Konklusiva studier saknas ännu, men det finns ingenting som tyder på att propiomazinanvändning under tidig graviditet skulle orsaka fosterskador. Det saknas även studier om eventuella effekter på barnens långsiktiga utveckling om mödrarna behandlats med propiomazin under graviditeten.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1955 barn vars mödrar uppgivit användning av propiomazin under tidig graviditet. Av dessa hade 47 barn någon missbildningsdiagnos (2,4%), mot 40-41 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen är alltså normal (möjligtvis i överkant), men det tycks inte som om någon speciell typ är överrepresenterad.

Det fanns 14 barn som hade något hjärtfel (14 förväntade), ett barn hade en gom- eller läppgomspalt (2-3 förväntat), tre barn hade hypospadi (4-5 förväntade), två barn hade någon annan missbildning av könsorganen, ett barn hade en ösofagusatresi, ett barn hade en missbildning av uretra. Vidare hade 13 barn någon skelettmissbildning (7-8 förväntade) av vilka sex var fotfelställningar och fem var polydaktyli. Fyra barn hade någon kromosomdefekt (2-3 förväntade) och ett barn hade en tungmissbildning.

Uppdaterat: 2014-05-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter