Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Propylenglykol

Klassificering: 1

Preparat: Locobase LPL, Oviderm, Propyderm®, Propylenglykol APL, Propylenglykol i Decubal® kräm APL, Propylenglykol i Essex B kräm APL, Propylenglykol i Essex kräm APL, Propylenglykol i Locobase® kräm APL, Propylenglykol i Locobase® lotion APL, Propyless®, Propysal

ATC kod: D01AE, D02AX

Substanser: propylenglykol

Bedömning

Kräm innehållande propylenglykol kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Kräm innehållande propylenglykol kan inte påverka fosterutvecklingen. Detsamma gäller kombinationen med mjölksyra. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 72 fall med denna exponering. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos (1-2 förväntade).

Uppdaterat: 2016-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.