Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Propyltiouracil

Klassificering: 2

Preparat: Propycil, Tiotil

ATC kod: H03BA02

Substanser: propyltiouracil

Bedömning

Tyreostatika bör endast ges på strikt indikation och medicineringen bör skötas av specialist. Det är viktigt att optimera behandlingen, så att risken för fetal hypotyreos och struma minimeras. Tyreostatika har också kopplats till en ökad risk för missbildningar. Den eventuella riskökningen är dock förmodligen inte så stor i det enskilda fallet, att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet i tidig graviditet.

Bakgrund

Gemensamt för antityroida läkemedel

Antityroida läkemedel kan efter vecka 15 av graviditeten orsaka fetal hypotyreos och struma som i en del fall har resulterat i en åtklämning av trakea [1-4]. Kongenital hypotyreos kan också leda till försämrad kognitiv och neurologisk utveckling hos barnet. Optimal behandling och inställning av dosen antityroida läkemedel är därför central.

Ett antal studier och fallrapporter finns om strukturella missbildningar av olika slag hos barn vars mödrar behandlats med olika antityroida läkemedel [5-14]. Speciellt har en association till skalpdefekter noterats efter tiamazol och ett antal fall publicerats av bland annat ösofagusatresi och andra missbildningar [5-14].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 528 barn vars mödrar uppgivit att de använt antityroida läkemedel under tidig graviditet. Av barnen hade 15 någon missbildning (11 förväntade), och ingen typ av missbildning tycktes vara överrepresenterad. Missbildningsfrekvensen var alltså normal, men 8,0% av barnen var för tidigt födda (mot 6,2% förväntade), och 3,6% (2,7% förväntade) var lätta för tiden. Det är rimligt att anta att den något förhöjda andelen barn som var födda för tidigt, eller var lätta för tiden, beror på grundsjukdomen och inte på läkemedelsanvändningen.

Specifikt om propyltiouracil

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 291 barn vars mödrar i tidig graviditet uppges ha behandlats med propyltiouracil. Sex barn (mot 6 förväntade) hade någon missbildningsdiagnos. Ett barn hade omfalocele (se bukväggsdefekt), två hade pulmonalisatresi med förmaksseptumdefekt, två hade ventrikelseptumdefekt, det ena med samtidig hydronefros och epispadi, och ett barn hade hypospadi med ett iriscolobom.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen antityroida läkemedel är från 2017-04-01. Den individuella uppgiften för propyltiouracil var aktuell 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-06-29

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

 1. Bliddal S, Rasmussen AK, Sundberg K, Brocks V, Feldt-Rasmussen U. Antithyroid drug-induced fetal goitrous hypothyroidism. Nat Rev Endocrinol. 2011;7(7):396-406. PubMed
 2. Momotani N, Noh JY, Ishikawa N, Ito K. Effects of propylthiouracil and methimazole on fetal thyroid status in mothers with Graves' hyperthyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 1997;82:3633-6. PubMed
 3. Grüner C, Kollert A, Wildt L, Dörr HG, Beinder E, Lang N. Intrauterine treatment of fetal goitrous hypothyroidism controlled by determination of thyroid-stimulating hormone in fetal serum A case report and review of the literature. Fetal Diagn Ther.2001;16:47-51. PubMed
 4. HAWE P, FRANCIS HH. Pregnancy and thyrotoxicosis. Br Med J. 1962;2:817-22. PubMed
 5. Cooper DS, Laurberg P. Hyperthyroidism in pregnancy. Lancet Diabetes Endocrinol. 2013;1:238-49. PubMed
 6. Andersen SL, Lönn S, Vestergaard P, Törring O. Birth defects after use of antithyroid drugs in early pregnancy: a Swedish nationwide study. Eur J Endocrinol. 2017;177:369-378. PubMed
 7. Li H, Zheng J, Luo J, Zeng R, Feng N, Zhu N et al. Congenital anomalies in children exposed to antithyroid drugs in-utero: a meta-analysis of cohort studies. PLoS One. 2015;10:e0126610. PubMed
 8. Yoshihara A, Noh J, Yamaguchi T, Ohye H, Sato S, Sekiya K et al. Treatment of graves' disease with antithyroid drugs in the first trimester of pregnancy and the prevalence of congenital malformation. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97:2396-403. PubMed
 9. Andersen SL, Olsen J, Wu CS, Laurberg P. Birth defects after early pregnancy use of antithyroid drugs: a Danish nationwide study. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98:4373-81. PubMed
 10. Laurberg P, Andersen SL. Therapy of endocrine disease: antithyroid drug use in early pregnancy and birth defects: time windows of relative safety and high risk?. Eur J Endocrinol. 2014;171:R13-20. PubMed
 11. Barbero P, Ricagni C, Mercado G, Bronberg R, Torrado M. Choanal atresia associated with prenatal methimazole exposure: three new patients. Am J Med Genet A 2004;129:83-6. PubMed
 12. Ferraris S, Valenzise M, Lerone M, Divizia MT, Rosaia L, Blaid D, Nemelka O, Ferrero GB, Silengo M. Malformations following methimazole exposure in utero: An open issue. Birth Defects Research Part A 2003;67:989-92. PubMed
 13. Clementi M, Di Gianantonio E, Pelo E et al. Methimazole embryopathy: delineation of the phenotype. Am J Med Genet 1999;83:43-6. PubMed
 14. Di Gianantonio E, Schaefer C, Mastroiacovo P, Cournot MP, Benedicenti F, Reuvers M et al. Adverse effects of prenatal methimazole exposure. Teratology 2001;64:262-6. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter