Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Protamin

Klassificering: 2

Preparat: Protamine sulphate LEO Pharma, Protaminsulfat Ebb, Protaminsulfat Leo, Protaminsulfat LEO Pharma, Protaminsulfat Paranova

ATC kod: V03AB14

Substanser: protaminsulfat

Bedömning

Ingen dokumenterad erfarenhet av användning av protamin under graviditet finns, och användning skall därför ske endast på strikt indikation av specialist med förtrogenhet med behandlingen. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Protamin är en heparinantagonist. Inga epidemiologiska data finns om användning under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn där modern uppgivit sig ha fått protamin.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.