Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Protein C

Klassificering: 1

Preparat: Ceprotin

ATC kod: B01AD12

Substanser: protein C

Bedömning

Protein C kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Protein C används som substitutionsterapi vid medfödd protein C-brist och kan inte utgöra någon risk för ett foster. I det svenska Medicinska födelseregistret finns två fall med denna exponering – barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-06-25

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter