Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Protionamid

Klassificering: 2

Preparat: Peteha

ATC kod: J04AD01

Substanser: protionamid

Bedömning

Det är viktigt att tuberkulos behandlas adekvat under graviditet, enligt gällande rekommendationer. Erfarenhet av behandling med protionamid saknas och det går inte att uttala sig säkert om eventuell påverkan på fostret. För det nära besläktade läkemedlet etionamid har djurförsök visat fosterskadande effekter, dock är betydelsen oklar.

Bakgrund

Protionamid används vid tuberkulos och lepra, i regel tillsammans med andra preparat [1]. Ingen erfarenhet finns av användning under graviditet. För släktsubstansen etionamid har fosterskadande effekter iakttagits i djurförsök, vilkas betydelse för människa är oklar.

Uppdaterat: 2018-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Martindale – the Complete Drug Reference. The Royal Pharmaceutical Society of Great Britain 2016. Tillgänglig via www.micromedexsolutions.com. Publicerat 2011-02-28. Hämtat 2016-07-25.

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter