Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Protirelin

Klassificering: 2

Preparat: Antepan, Relefact TRH, TRH Ferring, TRH Ferring EuroPharma

ATC kod: V04CJ02

Substanser: protirelin

Bedömning

Erfarenhet av protirelin under graviditet saknas och substansen bör därför inte användas under graviditet. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor, att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Protirelin är ett syntetiskt neurohormon som stimulerar frisättningen av tyreotropt hormon och som används för test av hypofysfunktion. Ingen erfarenhet av användning under graviditet finns. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med denna exponering uppgiven – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2016-02-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.