Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Proximetakain

Klassificering: 1

Preparat: Alcaine

ATC kod: S01HA04

Substanser: proxymetakain, proxymetakainhydroklorid

Bedömning

Ögondroppar för ytanestesi med proximetakain kan vid normal användning utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Proximetakain är ett lokalanestetikum som används i ögondroppar som ytanestetikum vid ingrepp i ögat. Trots tidigare frekvent användning finns bara något enstaka fall av systempåverkan av oklar genes beskriven. Dosen är vid normal användning liten och risken för fosterskada är rimligen försumbar.

Uppdaterat: 2013-10-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter