Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pseudoefedrin

Klassificering: 2

Preparat: Disofrol, Disofrol®, Reactine duo, Sudafed Decongestant Tablets

ATC kod: R01BA02, R01BA52

Substanser: pseudoefedrin, pseudoefedrinhydroklorid, pseudoefedrinsulfat

Bedömning

Förmodligen kan pseudoefedrin utan risk användas under graviditet men erfarenheterna är ännu begränsade. Om det skulle finnas en riskökning för fosterskador är den eventuella individuella riskökningen knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Pseudoefedrin förekommer i ett kombinationspreparat tillsammans med dexbromfeniramin (Disofrol). I en begränsad studie på 39 exponeringar sågs inte några teratogena effekter. I ett par arbeten har man velat sätta användningen av pseudoefedrin i samband med en ökad risk för gastroschisis eller tunntarmsatresi, men sambandet är föga övertygande.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 23 barn, vars mödrar angivit användning i tidig graviditet av kombinationen pseudoefedrin dexbromfeniramin – ett av barnen hade en missbildningsdiagnos, ventrikelseptumdefekt.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
  2. Werler MM, Sheehan JE, Mitchell AA. Maternal medication use and risks of gastroschisis and small intestinal atresia. Am J Epidemiol 2002;155:26-31. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.