Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pyridostigmin

Klassificering: 2

Preparat: Mestinon, Mestinon 5, Mestinon®

ATC kod: N07AA02

Substanser: pyridostigmin, pyridostigminbromid

Bedömning

Behandling mot myastenia gravis måste ges trots graviditet. Om indikation finns bör inte graviditet utgöra ett hinder för behandling med pyridostigmin.

Bakgrund

Pyridostigmin har som väsentlig indikation myasthenia gravis. Erfarenheter av användning under graviditet är begränsade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 59 barn vars mödrar uppgivit användning av pyridostigmin i tidig graviditet. Ett barn hade en missbildningsdiagnos – ett pes calaneo-valgus.

Uppdaterat: 2013-08-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter