Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pyridoxin (vitamin B6)

Klassificering: 1

Preparat: B6-Vicotrat, Benadon, Benadon Bayer Hispania, Pyridoxin APL, Pyridoxin Meda

ATC kod: A11HA02

Substanser: pyridoxin, pyridoxinhydroklorid, pyridoxinhydrokorid (98 dc)

Bedömning

Pyridoxin kan utan risk för fosterskada användas under graviditeten.

Bakgrund

Pyridoxin, vitamin B6, har ibland använts vid graviditetsillamående och ingick förr ibland i läkemedel för denna indikation. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 621 barn vars mödrar rapporterade användning av pyridoxin i tidig graviditet. Av dessa hade 15 barn (2,4%) någon missbildning mot 13 förväntade (2,1%). Frekvensen missbildningar är således normal.

Uppdaterat: 2018-02-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.