Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pyrimetamin

Klassificering: 2

Preparat: Daraprim, Daraprim®

ATC kod: P01BD01

Substanser: pyrimetamin

Bedömning

Malaria- och toxoplasmosbehandling under graviditet med pyrimetamin kan genomföras, men användning som profylaktikum i tidig graviditet bör undvikas. Få exponeringar finns dokumenterade av användning i tidig graviditet, men substansens folsyrahämmande verkan gör att en fosterskadande effekt inte kan uteslutas. Den eventuella individuella riskökningen är förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro, men det kan finnas skäl för en riktad ultraljudsundersökning om kvinnan använt läkemedlet i tidig graviditet.

Bakgrund

Pyrimetamin används vid behandling av malaria samt vid toxoplasmos. Båda tillstånden är under graviditet allvarliga och en adekvat behandling får inte hindras av osäkerhet kring preparatets oskadlighet för fostret, när det används i första trimestern.

Endast begränsad information finns över eventuell missbildningsframkallande effekt, vilket skulle kunna misstänkas på grund av preparatets folsyrehämmande verkan. Någon riskökning har dock inte setts vid användning i tidig graviditet i de små studier som är utförda [1-3]. Inte heller när det gäller användning under senare delen av graviditeten har negativa effekter på fostret påvisats i publicerade undersökningar [3-7].

Inför beslut om malariaprofylax eller behandling av malaria, bör infektionsspecialist konsulteras då resistensmönstret ändras kontinuerligt.

Data ur födelseregistret

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast två fall med exponering för pyrimetamin tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2016-09-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Deen JL, von Seidlein L, Pinder M, Walraven GE, Greenwood BM. The safety of the combination artesunate and pyrimethamine-sulfadoxine given during pregnancy. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2001;95:424-8. PubMed
  2. Phillips-Howard PA, Steffen R, Kerr L, Vanhauwere R, Schildknecht J, Fuchs E et al. Safety of mefloquine and other antimalarial agents in first trimester of pregnancy. J Travel Med 1998;5:121-6. PubMed
  3. Peters PJ, Thigpen MC, Parise ME, Newman RD. Safety and toxicity of sulfadoxine/pyrimethamine: implications for malaria prevention in pregnancy using intermittent preventive treatment. Drug Saf. 2007;30:481-501. PubMed
  4. Taylor WR, White NJ. Antimalarial drug toxicity: a review. Drug Saf. 2004;27:25-61. PubMed
  5. Briand V, Bottero J, Noël H, Masse V, Cordel H, Guerra J et al. Intermittent treatment for the prevention of malaria during pregnancy in Benin: a randomized, open-label equivalence trial comparing sulfadoxine-pyrimethamine with mefloquine. J Infect Dis. 2009;200:991-1001. PubMed
  6. Olliaro PL, Delenne H, Cisse M, Badiane M, Olliaro A, Vaillant M et al. Implementation of intermittent preventive treatment in pregnancy with sulphadoxine/pyrimethamine (IPTp-SP) at a district health centre in rural Senegal. Malar J. 2008;7:234. PubMed
  7. Clerk CA, Bruce J, Affipunguh PK, Mensah N, Hodgson A, Greenwood B et al. A randomized, controlled trial of intermittent preventive treatment with sulfadoxine-pyrimethamine, amodiaquine, or the combination in pregnant women in Ghana. J Infect Dis. 2008;198:1202-11. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter