Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Racekadtrotil

Klassificering: 2

Preparat: Hidrasec, Vaprino

ATC kod: A07XA04

Substanser: racekadotril

Bedömning

Racekadrotil bör undvikas under graviditet, då erfarenhet saknas av sådan behandling. En eventuell riskökning är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet i tidig graviditet.

Bakgrund

Racekadotril är en enkefalinashämmare med indikationen diarré hos barn. Genom att hämma nedbrytningen av enkefalin och andra peptider minskar tarmens hypersekretion av vatten och elektrolyter. Det saknas erfarenhet av behandling med racekadotril till gravida kvinnor. Djurförsök har dock inte visat negativa effekter på fosterutvecklingen, enligt tillverkaren.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-02-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter