Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Radium-223-diklorid

Klassificering: 3

Preparat: Xofigo

Substanser: radium(Ra-223)diklorid

Bedömning

Radium-223-diklorid är radioaktivt och skall inte användas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet bör graviditetens fortsatta handläggning diskuteras med särskilt sakkunnig.

Bakgrund

Radium-223-diklorid är ett radioaktivt läkemedel som imiterar kalcium och anrikas i benvävnaden. Indikationen är kastrationsresistent prostatacancer. Preparatet är godkänt enligt en separat snabbprocedur för angelägna läkemedel och har inte genomgått sedvanliga reproduktionsstudier.

På grund av det radioaktiva innehållet, är användning under eller tiden före en graviditet kontraindicerad. Den absoluta risken är svårbedömd eftersom graden av placentapassage hos människa inte är känd. Män som fått substansen skall använda en effektiv preventivmetod under och ett antal månader efter avslutad behandling, enligt rekommendationerna i Fass.

Uppdaterat: 2016-10-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. Zofigo. CHMP Assessment 2013-09-13. http://goo.gl/dPwd8N

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter