Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Raltitrexed

Klassificering: 3

Preparat: Tomudex

ATC kod: L01BA03

Substanser: raltitrexed

Bedömning

Raltitrexed bör inte användas under graviditet. Risken för fosterskada är troligen betydande. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Har mannen före graviditeten behandlats med raltitrexed kan det finnas skäl att göra en riktad ultraljudsundersökning.

Bakgrund

Raltitrexed är en folsyreantagonist som används som cytotoxiskt medel vid olika typer av cancer. Ingen erfarenhet av användning under graviditet finns men i likhet med andra folsyreantagonister måste man räkna med en betydande teratogen effekt. Djurstudier tyder på raltitrexed kan påverka manlig fertilitet negativt och i laboratorieförsök har substansen även orsakat kromosomskador. Det sistnämnda är i så fall en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett.

Uppdaterat: 2017-10-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter