Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ranibizumab

Klassificering: 3

Preparat: Lucentis®

ATC kod: S01LA04

Substanser: ranibizumab

Bedömning

Ranibizumab bör inte användas av gravida kvinnor om inte starka skäl föreligger. Epidemiologiska data saknas, men substansens farmakologiska egenskaper gör att man inte kan utesluta en missbildningsframkallande effekt. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till ögonspecialist med erfarenhet av intravitreala injektioner för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Ranibizumab är ett humaniserat rekombinant monoklonalt antikroppsfragment riktat mot human vaskulär endotelital tillväxtfaktor A. Preparatet administreras genom intravitreal injektion och har indikationen neovaskulär makuladegeneration vilket kan innebära risk för bestående allvarlig synnedsättning utan tidig behandling. Obetydlig erfarenhet finns av användning av ranibizumab under graviditet. Substansens verkningsmekanism innebär att det inte går att utesluta att den skulle kunna orsaka fosterskador. I det svenska Medicinska födelseregistret finns två fall med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2016-03-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter