Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ranitidin

Klassificering: 1

Preparat: Artonil®, Inside, Inside Brus, Ranilin, Rani-Q, Ranitidin Actavis, Ranitidin Apofri, Ranitidin Mylan, Ranitidin Sandoz, Ranitidine, Ranitidine Alliance, Ranitidin-ratiopharm, Stomacid, Zantac, Zantac Brus, Zantac®, Zantac® Brus

ATC kod: A02BA02

Substanser: ranitidin, ranitidinhydroklorid

Bedömning

Det finns inget som tyder på att användning av ranitidin i tidig graviditet är förenat med några risker för fostret. Vid återkommande besvär och behov av längre tids behandling, ska dock läkare kontaktas.

Bakgrund

Ranitidin tillhör histamin-2-receptorantagonisterna och används vid magsår och besläktade tillstånd. Ett fåtal studier av förlossningsutfallet efter exponering för histamin-2-receptorantagonister finns publicerade utan att man kunnat finna några tecken på teratogenicitet [1-4]. I det största materialet ingick 1148 exponeringar för hela gruppen histamin-2-receptorantagonister [1]. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1907 graviditeter registrerade efter användning av ranitidin i tidig graviditet – 34 barn (1,8%) hade någon missbildning, mot 39 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen är alltså, om något, aningen låg. Det fanns inte heller någon typ av missbildning som var överrepresenterad.

I publicerad litteratur har ett samband mellan behandling med syrahämmande läkemedel under graviditeten och astma hos barnen redovisats. Det är dock troligt att sambandet inte beror på medicineringen utan på andra faktorer, till exempel den gastroesofageala sjukdomen i sig och/eller maternell astma [5].

Uppdaterat: 2018-05-29

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Matok I, Gorodischer R, Koren G, Sheiner E, Wiznitzer A, Uziel E, Levy A. The safety of H(2)-blockers use during pregnancy. J Clin Pharmacol 2010;50:81-7. PubMed
  2. Garbis H, Elefant E, Diav-Citrin O, Mastroiacovo P, Schaefer C, Vial T, et al. Pregnancy outcome after exposure to ranitidine and other H2-blockers. A collaborative study of the European Network of Teratology Information Services. Reprod Toxicol 2005;19:453-8. PubMed
  3. Magee LA, Inocencion G, Kamboj L et al. Safety of first trimester exposure to histamine H2 blockers. A prospective cohort study. Dig Dis Sci 1996;41:1145-9. PubMed
  4. Ruigomez A, Garcia Rodriguez LA , Cattaruzzi C, Troncon MG, Agostinis L, Wallander MA et al. Use of cimetidine, omeprazole, and ranitidine in pregnant women and pregnancy outcomes. Am J Epidemiol 1999;150:476-81. PubMed
  5. Lai T, Wu M, Liu J, Luo M, He L, Wang X et al. Acid-Suppressive Drug Use During Pregnancy and the Risk of Childhood Asthma: A Meta-analysis. Pediatrics. 2018;141(2):e20170889 PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.