Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rasagilin

Klassificering: 2

Preparat: AZILECT, Rasagilin Glenmark, Rasagilin Krka, Rasagilin STADA, Rasagiline Accord, Rasagiline Amneal, Rasagiline Bluefish, Rasagiline Mylan, Rasagiline Sandoz

ATC kod: N04BD02

Substanser: rasagilin, rasagilinmesilat, rasagilintartrat

Bedömning

Erfarenhet av rasagilin under graviditet saknas till stor del. Det finns därför anledning att vara försiktig vid använing av substansen under graviditet men djurstudier indikerar ingen fosterskadande effekt. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Rasagilin är en MAO-B-hämmare som används vid idiopatisk Parkinsons sjukdom. Inga data finns om användning under graviditet men prekliniska studier indikerar ingen fosterskadande effekt. Inget fall med denna exponering finns i det svenska Medicinska födelseregistret.

Uppdaterat: 2013-08-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.