Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rasburikas

Klassificering: 2

Preparat: Fasturtec

ATC kod: V03AF07

Substanser: rasburikas

Bedömning

Rasburikas bör inte användas under graviditet. Eventuell exponering kommer troligen att ske i samband med tumörbehandling, som i sig kan utgöra en orsak att diskutera graviditetens fortsatta handläggning. Vid absolut behov av behandling under graviditetens andra hälft skall denna skötas av specialist med erfarenhet av rasburikas.

Bakgrund

Rasburikas är ett urikolytiskt medel som används vid stort vävnadssönderfall, till exempel efter behandling med cytostatika av utbredda hematologiska tumörer. Behandling under graviditet är inte trolig. Inget är känt om eventuella fosterskadande effekter. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2016-02-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter