Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Reboxetin

Klassificering: 2

Preparat: Davedax, Edronax, Edronax®

ATC kod: N06AX18

Substanser: reboxetin, reboxetinmesilat

Bedömning

Användning av reboxetin under tidig graviditet bör undvikas då erfarenheten är begränsad.

Medicinering under graviditeten med andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, ökar risken för vissa neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologiska störningar. Symptomen tycks i regel relativt snabbt försvinna. Det är troligt att liknande effekter kan fås av reboxetin.

Bakgrund

Erfarenheterna med användning av detta preparat under graviditet är begränsade. Med andra antidepressiva preparat har ingen betydande fosterskadande effekt setts, men möjligen är risken för hjärtfel något ökad efter tricykliska preparat.

Endast begänsade data finns över användning av reboxetin under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 54 barn vars mödrar angivit användning av reboxetin i tidig graviditet. Två barn (mot 1 förväntat) hade någon missbildningsdiagnos. Ett av barnen hade en ventrikelseptumdefekt och ett barn hade hypospadi.

För andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, har neonatala effekter beskrivits, när modern använt medlen mot slutet av graviditeten. Man har observerat andningsstörningar och nyföddhetskramper hos barnen men dessa har varit övergående och det finns inga hållpunkter för att bestående men skall uppstå. Det är troligt att liknande effekter kan fås också efter användning av reboxetin.

Uppdaterat: 2018-10-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Zeskind PS, Stephens LE. Maternal selective serotonin reuptake inhibitor use during pregnancy and newborn neurobehavior. Pediatrics 2004;113:368-375. PubMed
  2. Källén B. Neonate characteristics after maternal use of antidepressants in late pregnancy. Arch Pediatr Adolesc Med 2004;158:312-6. PubMed
  3. Andersson L, Sundström-Poromaa I, Wulff M, Åström M, Bixo M. Neonatal outcome following maternal antenatal depression and anxiety: A population based study. Amer J Epidemiol 2004;159:872-81. PubMed
  4. Costei AM, Kozer E, Ho T et al. Perinatal outcome following third trimester exposure to paroxetine. Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156:1129-32. PubMed
  5. McElhatton PR, Garbis HM, Eléfant E et al. The outcome of pregnancy in 689 women exposed to therapeutic doses of antidepressants. A collaborative study of the European Network of Teratology Information Services (ENTIS). Reprod Toxicol 1996;10:285-94. PubMed
  6. Ericson A, Källén B, Wiholm B. Delivery outcome after the use of antidepressants in early pregnancy. Eur J Clin Pharmacol 1999;55:503-8. PubMed

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter