Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Reslizumab

Klassificering: 2

Preparat: CINQAERO, Reslizumab

ATC kod: L01XC, R03DX08

Substanser: reslizumab

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma under graviditeten. Om möjligt, bör dock reslizumab undvikas, då erfarenhet av behandling under graviditet är saknas till stor del.

Bakgrund

Astma ska behandlas adekvat under graviditeten, då försämring av sjukdomen ökar risken för graviditetskomplikationer [1-2].

Reslizumb är en monoklonal IgG-antikropp som binder till interleukin-5, vilket hämmar produktion och överlevnad av eosinofiler. Läkemedlet ges som tilläggsbehandling vid svår eosinofil astma [3].

Erfarenhet under graviditet saknas till stor del. Reslizumab har en lång halveringstid och passerar sannolikt placentabarriären. Även om en missbildningsframkallande effekt är osannolik kan andra ogynnsamma effekter på fostret tänkas ske som följd av läkemedlets inverkan på immunförsvaret. Exponering under graviditet bör därför, om möjligt, undvikas. I djurförsök har inga negativa effekter setts med reslizumab [3].

Uppdaterat: 2018-03-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7. PubMed
  2. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26. PubMed
  3. EMA. CHMP Assessment Report: Cinaqaero 2016-06-23. Tillgänglig från: https://goo.gl/pgxrcN

Författare: Ulrika Nörby, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter