Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Reteplas

Klassificering: 2

Preparat: Rapilysin®

ATC kod: B01AD07

Substanser: reteplas

Bedömning

Reteplas bör tillsvidare inte användas under graviditet. En risk för blödning bakom placenta kan inte uteslutas. Om exponering redan skett och fostret är viabelt finns ingen anledning att tro att missbildning uppstått.

Bakgrund

Reteplas är en plasminogenaktivator. För alteplas, som också är en plasminogenaktivator, finns det fallrapporter som vittnar om risk för placentaavlossning [1-2]. Eftersom epidemiologiska studier saknas går det inte att uttala sig om storleken av risken. Någon direkt teratogen effekt är inte sannolik eftersom reteplas eller plasmin inte torde gå över till fostret. Endast ett par fallrapporter finns publicerade av användning under graviditet av reteplas [3-4].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-07-25

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Azzano O, French P, Robin J, Quinson P, de La Bourdonnaye T, Champsaur G et al. [Thrombolytic therapy with rt-PA for thrombosis of tricuspid valve prosthesis during pregnancy]. Arch Mal Coeur Vaiss. 1995;88:267-70. PubMed
  2. Baudo F, Caimi TM, Redaelli R, Nosari AM, Mauri M, Leonardi G et al. Emergency treatment with recombinant tissue plasminogen activator of pulmonary embolism in a pregnant woman with antithrombin III deficiency. Am J Obstet Gynecol. 1990;163:1274-5. PubMed
  3. Rinaldi JP, Yassine M, Aboujaoudé F, Belhakem H, Alsagheer S, Ben Ahmed F et al. [Successful thrombolysis on an aortic valve prosthesis by plasminogen tissue activator during pregnancy]. Arch Mal Coeur Vaiss. 1999;92(4):427-30. PubMed
  4. Yap LB, Alp NJ, Forfar JC. Thrombolysis for acute massive pulmonary embolism during pregnancy. Int J Cardiol. 2002;82(2):193-4. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter