Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rifaximin

Klassificering: 2

Preparat: Xifaxan, Xifaxan Norgine

ATC kod: A07AA11

Substanser: rifaximin

Bedömning

Erfarenhet av rifaximin under graviditet saknas. Läkemedlet bör därför undvikas under tidig graviditet och behandling under graviditet endast övervägas vid allvarliga tillstånd. En eventuell riskökning är dock förmodligen inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om exponering har skett i tidig graviditet.

Bakgrund

Antibiotikumet rifaximin är godkänt för behandling av leverencefalopati men används även vid t.ex. turistdiarré. Inga rapporter om användning till gravida har återfunnits i litteraturen. Djurförsök har visat övergående påverkan på skelettbildningen och även ökad blödningsbenägenhet hos fostren. Det är oklart vilken betydelse fynden har hos människa. Hos  friska personer  absorberas läkemedlet i låg grad från magtarmkanalen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-02-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Hosseini-Carroll P, Mutyala M, Seth A, Nageeb S, Soliman D, Boktor M et al. Pregnancy and inflammatory bowel diseases: Current perspectives, risks and patient management. World J Gastrointest Pharmacol Ther. 2015;6:156-71. PubMed
  2. Rifaximin. Reprotox via Micromedex. www.micromedexsolutions.com. Hämtat 2016-07-25.

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter