Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Riluzol

Klassificering: 2

Preparat: Glentek, Rilutek®, Riluzol Actavis, Riluzol PMCS, Riluzol Stada, Riluzole Teva, Teglutik

ATC kod: N07XX02

Substanser: riluzol

Bedömning

Användning av riluzol under graviditet kommer att vara ytterst ovanlig. Exponering särskilt i tidig graviditet bör undvikas men om sådan exponering skett finns av detta skäl ingen anledning att avbryta graviditeten.

Bakgrund

Riluzol har som indikation att fördröja utvecklingen av amyotrofisk lateralskleros. Exponering under graviditet torde vara ytterst sällsynt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn med sådan exponering. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.