Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rimexolon

Klassificering: 1

Preparat: Vexol

ATC kod: S01BA13

Substanser: rimexolon

Bedömning

Ögondroppar med rimexolon kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Det låter osannolikt att rimexolon i ögondroppar skulle kunna orsaka fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn med sådan exponering.

Uppdaterat: 2016-02-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter