Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rimonabant

Klassificering: 2

Preparat:

ATC kod: A08AX01

Substanser: rimonabant

Bedömning

Erfarenhet av användning av rimonabant under graviditet saknas i stor utsträckning och medlet bör undvikas under graviditet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Rimonabant är en blockerare av cannabinoidreceptor och används som ett medel mot obesitas men har också prövats vid rökavvänjning. Inga erfarenheter av användning under graviditet finns och i det svenska Medicinska födelseregistret finns ännu inget fall med denna exponering. Denna typ av preparat kan i djurexperiment störa den tidiga utvecklingen men relevansen för människa är oklar.

Uppdaterat: 2018-02-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter