Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Riociguat

Klassificering: 3

Preparat: Adempas

ATC kod: C02KX05

Substanser: riociguat

Bedömning

Behandling med riociguat bör undvikas under graviditet. Substansen har visat fosterskadande effekter i djurförsök och erfarenhet av användning till gravida saknas. Om behandling är nödvändig, skall den ske på stark indikation. Exponering i tidig graviditet bör leda till en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Riociguat är en guanylatcyklas-(sGC)-stimulerare som används för behandling av olika former av pulmonell hypertension. Substansen har i djurförsök orsakat missbildningar, bland annat hjärtkärlmissbildningar. Det är dock oklart vilken betydelse fynden har hos människa. Inga epidemiologiska studier över behandling av gravida har återfunnits i litteraturen. Riociguat bör inte användas under graviditet.

Uppdaterat: 2016-08-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. Adempas. CHMP Assessment Report. 2014-01-23. http://goo.gl/ghjnCF

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter