Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Risedronat

Klassificering: 2

Preparat: Optinate, Optinate Septimum, Optinate®, Optinate® Combi, Optinate® Septimum, Risedronat Actavis, Risedronat Aristo, Risedronat Jubilant, Risedronat Orifarm, Risedronat Sandoz, Risedronat Stada, Risedronat Teva, Risedronate Bluefish, Risedronate Ranbaxy

ATC kod: M05BA07, M05BB02

Substanser: risedronatnatrium, risedronatnatriumhemipentahydrat, risedronsyra

Bedömning

Användning av risedronat under graviditet skall undvikas. Det finns ringa erfarenhet av substansen under graviditet men djurförsök har visat sig ge störningar i benbildningen. Om kvinnan har exponerats under tidig graviditet, är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Risedronat används vid postmenopausal osteoporos samt vid Pagets sjukdom. Ett kombinationspreparat med kalcium finns också. Erfarenheten av exponering för risedronat under graviditet är ringa. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn vars moder uppgivit att hon använt risedronat under graviditeten – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2019-07-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.