Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rivastigmin

Klassificering: 2

Preparat: Exelon, Exelon®, Nimvastid®, Orivast, Prometax, Prometax®, Rigmin, Rivastigmin Ebb, Rivastigmin Orifarm, Rivastigmin Orion, Rivastigmin Stada, Rivastigmin STADA, Rivastigmine Actavis, Rivastigmine Sandoz, Rivastor

ATC kod: N06DA03

Substanser: rivastigmin, rivastigminvätetartrat

Bedömning

Frågan om eventuell fosterskadande effekt av rivastigmin borde sällan bli aktuell. Om exponering skett i tidig graviditet innebär detta inget skäl för att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Indikationen för rivastigmin är Alzheimers demens och exponering under graviditet måste vara sällsynt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns fem barn med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.