Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rizatriptan

Klassificering: 2

Preparat: Maxalt, Maxalt Rapitab, Maxalt®, Maxalt® Rapitab®, Rizasmelt, Rizatriptan 2care4, Rizatriptan Actavis, Rizatriptan Aurobindo, Rizatriptan Glenmark, Rizatriptan Mylan, Rizatriptan Orifarm, Rizatriptan Sandoz, Rizatriptan STADA, Rizatriptan Teva

ATC kod: N02CC04

Substanser: rizatriptan, rizatriptanbensoat

Bedömning

Rizatriptan ska användas med försiktighet under graviditet, då erfarenheten av sådan behandling är begränsad. Däremot finns det betryggande data som tyder på att släktsubstansen sumatriptan saknar negativ påverkan på fostret. Om rizatriptan har använts i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Konklusiva studier av användningen av rizatriptan under graviditet saknas. Inga indikationer finns dock för att gruppen triptaner har reproduktionstoxikologiska effekter. Rizatriptan bör dock tills vidare användas med försiktighet under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 231 barn vars mödrar uppgivit användning av rizatriptan i tidig graviditet. Fyra av barnen hade någon missbildningsdiagnos mot fem förväntade. Ett av barnen hade hypospadi, ett hade en ventrikelseptumdefekt, och två hade Downs syndrom.

Uppdaterat: 2016-09-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Marchenko A, Etwel F, Olutunfese O, Nickel C, Koren G, Nulman I. Pregnancy outcome following prenatal exposure to triptan medications: a meta-analysis. Headache. 2015;55:490-501. PubMed
  2. Soldin OP, Dahlin J, O'Mara DM. Triptans in pregnancy. Review. Ther Drug Monit 2008;30:5-9. PubMed
  3. Fox AW, Chambers CD, Anderson PO et al. Evidence-based assessment of pregnancy outcome after sumatriptan exposure. Headache 2002;42:8-15. PubMed
  4. Kallen B, Lygner PE. Delivery outcome in women who used drugs for migraine during pregnancy with special reference to sumatriptan. Headache 2001;41:351-6. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.