Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rokuronium

Klassificering: 1

Preparat: Esmeron, Esmeron®, Rocuronium B. Braun, Rocuronium Fresenius Kabi, Rocuronium Hameln, Rocuronium Hospira

ATC kod: M03AC09

Substanser: rokuronium, rokuroniumbromid

Bedömning

Tillfällig användning av rokuronium kan ske under graviditet utan någon riskökning för fosterskada.

Bakgrund

Rokuronium används i samband med kirurgiska ingrepp för att uppnå muskelavslappning. Inget är känt om användning under graviditet. Det är osannolikt att tillfälligt bruk skulle kunna innebära någon risk för fosterskada.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med uppgiven exponering för rokuronium.

Uppdaterat: 2013-08-30

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.