Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ropinirol

Klassificering: 2

Preparat: ADARTREL, Requip, Requip Depot, Requip®, Ropinirol 2care4, Ropinirol Ebb, Ropinirol Krka, Ropinirol Mylan, Ropinirol Sandoz, Ropinirol Stada, Ropinirole Orifarm, Ropinirole Teva

ATC kod: N04BC04

Substanser: ropinirol, ropinirolhydroklorid

Bedömning

Det saknas underlag för bedömning av risker för fosterskada hos människa efter exponering för ropinirol under graviditet. Därför skall användning under graviditet ske med försiktighet. Om exponering skett finns det knappast skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Erfarenheter av användning av ropinirol under graviditet saknas till stor del. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast tre fall med exponering för ropinirol. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.