Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ropivakain

Klassificering: 1

Preparat: Narop®, Ropivacain Fresenius Kabi, Ropivacaine BioQ, Ropivakain Actavis, Ropivakain Sintetica, Ropivakain-sufentanil APL

ATC kod: N01AH, N01BB09

Substanser: ropivakain, ropivakainhydroklorid, vattenfri, ropivakainhydrokloridmonohydrat

Bedömning

Ropivakain kan utan risk för fosterskador användas under graviditet.

Bakgrund

Ropivakain kan utan ökad risk för missbildningar användas under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med uppgiven exponering för ropivakain – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2016-05-12

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.