Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Roxitromycin

Klassificering: 2

Preparat: Roximstad, Surlid®

ATC kod: J01FA06

Substanser: roxitromycin

Bedömning

Med tanke på den ringa erfarenheten av roxitromycin under graviditet bör preparatet undvikas under den första trimestern. Preparatets likhet med erytromycin, som har knutits till en överrisk för lindriga hjärtfel, utgör ännu ett skäl till försiktighet. En eventuell riskökning är dock sannolikt så låg att det inte skulle finnas anledning till oro om roxitromycin ändå använts under graviditet.

Bakgrund

Användning i tidig graviditet för roxitromycin har inte kunnat knytas till någon ökad risk för missbildning [1-3], men en annan makrolid, erytromycin, har misstänkts kunna orsaka lindriga hjärtfel. Analysen försvåras av att antibiotika ibland ges vid virusinfektioner, som i sig kan utgöra en svag teratogen risk. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 17 barn vars mödrar uppgivit användning av roxitromycin i tidig graviditet. Två av barnen hade någon missbildning, och det är lite anmärkningsvärt att båda barnen hade hjärtfel. Det ena barnet hade pulminalisklaffinsufficiens och mitralisinsufficiens, det andra barnet hade en ospecificerad hjärmissbildning.

Uppdaterat: 2017-11-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Bar-Oz B, Weber-Schoendorfer C, Berlin M, Clementi M, Di Gianantonio E, de Vries L et al. The outcomes of pregnancy in women exposed to the new macrolides in the first trimester: a prospective, multicentre, observational study. Drug Saf. 2012;35:589-98. PubMed
  2. Chun JY, Han JY, Ahn HK, Choi JS, Koong MK, Nava-Ocampo AA et al. Fetal outcome following roxithromycin exposure in early pregnancy. J Matern Fetal Neonatal Med 2006;19:189-92. PubMed
  3. Czeizel AE, Rockenbauer M, Olsen J, Sørensen HT. A case-control teratological study of spiramycin, roxithromycin, oleandomycin and josamycin. Acta Obstet Gynecol Scand. 2000;79:234-7. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter