Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rupatadin

Klassificering: 2

Preparat: Pafinur, Rupafin, Rupatadin AL, Urtimed

ATC kod: R06AX28

Substanser: rupatadin, rupatadinfumarat

Bedömning

Det saknas kunskap om användning av rupatadin under graviditet men inget talar för fosterskadande effekt. En eventuell individuell riskökning är inte så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet i tidig graviditet.

Bakgrund

Antihistaminanvändning i tidig graviditet verkar inte vara förenad med någon ökad risk för missbildningar. För rupatadin har ingen information återfunnits i litteraturen om behandling under graviditet. Djurförsök har dock inte visat någon negativ påverkan på fosterutvecklingen i terapeutiska doser. Rupatadin metaboliseras bland annat till desloratadin, ett läkemedel som bedömts vara säkert att använda under graviditeten.

Uppdaterat: 2016-10-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Referenser

  1. Therapeutic Goods Administraion. Australian Public Assessment Report for Rupatadine. May 2011. https://www.tga.gov.au/sites/default/files/auspar-rupafin.pdf

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter