Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Saccharomyces boulardii

Klassificering: 1

Preparat: Precosa

ATC kod: A07FA02

Substanser: Saccharomyces boulardii

Bedömning

Preparatet kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Medlet innehåller jästsvampen S. boulardi. Ingen absorption sker från mag-tarmkanalen och en fosterskadande effekt förefaller omöjlig. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast tre rapporter om användning av detta medel under graviditet – barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-02-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter